De relatie tussen Human Design en Ayurveda

Picture of Aniek Gerrits en Brenda Korsten
Aniek Gerrits en Brenda Korsten

De interesse voor Human Design en Ayurveda groeit op dit moment enorm!  Het bewustzijn van mensen wordt steeds groter, waardoor we op zoek gaan naar antwoorden op vragen als: Wie zijn we? Wat is ons levensdoel? Hoe kunnen we het beste voor onszelf zorgen? Human Design en Ayurveda bieden daarin beiden antwoorden, maar is er ook een relatie tussen de eeuwenoude Ayurvedische leer en Human Design dat nog geen drie decennia oud is? In dit artikel delen wij over wat de raakvlakken zijn.

Wat is Human Design?

Human Design is een systeem of tool ontwikkeld door Ra Uru Hu die de energiewerking in ons als mens uitlegt. Het helpt ons om te begrijpen hoe we onze energie moeten gebruiken. Dit systeem laat jou zien wie jij bent, wat jouw talenten zijn, maar ook wie jij niet bent en wat jouw uitdagingen zijn. Je kunt het daardoor zien als jouw gebruiksaanwijzing. Zo krijg je onder andere inzicht in hoe jij besluiten neemt en wat daarin het beste voor jou werkt. Jouw design is dus wie jij in wezen bent, en als je daarnaar leeft dan ben je aligned met jouw ware zelf. 

Dit is gebaseerd op zowel de wetenschap als spiritualiteit, doordat het design gebaseerd is op esoterische elementen zoals de chakra’s uit het hindoeïsme, de Chinese I ching, en de kabbala uit het jodendom, als ook het wetenschappelijke vanuit kwantumfysica. Toen Aniek voor het eerst met Human Design in aanraking kwam was dit ook wat haar zo intrigeerde: een systeem dat beiden omvat. Dat is namelijk ook precies de samenstelling in haar leven: enerzijds is ze PhD Researcher en doet ze onderzoek naar wat vrouwelijke ondernemers succesvol maakt, en anderzijds is ze spiritual business owner waarin ze voornamelijk vrouwen help om hun business by design te gaan runnen. Dus toen ze dit systeem ontdekte voelde het direct als thuiskomen. Er vielen zo veel puzzelstukjes op z’n plek en ze kreeg zo veel antwoorden op vragen waar ze al jaren mee rond liep rondom haar energie. Het stond haar toe om te zijn wie ze in wezen is. Ze merkt ook keer op keer weer op dat dit ook precies is wat er bij haar klanten gebeurt in haar challenge, training, retreat en mastermind. Dat is ook waarom Human Design nu zo populair is, omdat mensen ontdekken door te experimenteren dat hun design echt de waarheid blootlegt van wie ze in wezen zijn. 

Human Design en Ayurveda

Zoals er veel puzzelstukjes op z’n plek vielen door middel van Human Design, geldt dat ook voor Ayurveda. Daarom is het zo interessant om te ontdekken: is er overlap, en waar bevindt die overlap zich? Er is zeker overlap! Human Design en Ayurveda gaan namelijk allebei over maatwerk. Human Design is daarbij vergelijkbaar met de Ayurvedische Dosha’s. Ayurveda is het ’s werelds oudste gezondheidssysteem dat er bestaat. De belofte van Ayurveda is dat we allemaal individu zijn. Daardoor kan bijvoorbeeld hetzelfde eten goed voor de een zijn, maar niet voor de ander. Hier is direct overlap te zien met Human Design, want ook binnen Human Design staat centraal dat we allemaal onze eigen individuele energetische blauwdruk hebben. Jij bent uniek en van jou is er maar één.

Als je dan kijkt naar het onderwerp eten, dan geldt ook binnen Human Design dat wat werkt voor de één, niet hoeft te werken voor de ander. In jouw design vertelt namelijk jouw ‘color’ onder welke omstandigheden jij het beste kunt eten en jouw ‘tone’ gaat over het zintuig dat voor jou het sterkst is waarmee jij kunt bepalen wat, wanneer en hoeveel jij het beste kunt eten. Wanneer er bijvoorbeeld ‘hot’ of ‘cold’ achter jouw determination (dit is jouw color) in jouw chart staat, dan ben je een Transformer en afhankelijk van of jij ‘hot’ of ‘cold’ er hebt staan, is heet of juist koud eten juist goed voor jouw spijsvertering. In totaal zijn er 12 colors en 6 tone’s, dus dit laat al inzien hoeveel combinaties er binnen de mensheid kunnen plaatsvinden en dit is maar een hele kleine fractie van de Human Design chart. 

Dat is precies waar Ayurveda ook over gaat: over maatwerk. Want naast dat eten dus maatwerk is, geldt dit bijvoorbeeld ook binnen zowel Human Design als Ayurveda voor mediteren. Zo is in je Human Design jouw Ajna centrum het centrum waarvan de definiëring ervan (of je dit centrum wel of niet hebt gedefinieerd, dus wel of niet ingekleurd) bepalend voor of jij in staat bent jouw gedachten helemaal stil te kunnen leggen. Met een gedefinieerd Ajna centrum ben je nooit helemaal volledig vrij van gedachten en mag je daar een vorm van mediteren in vinden die bij jou past. 

Binnen Ayurveda heb je drie archetypen: Vata, Pitta en Kapha. Vata is lucht, creatief, out of the box denken, visionair, snel bewegend. Pitta is vuur, ambitieus, go-getter, gedisciplineerd, hard werkend. Kapha is aarde, gegrond, kalm, vredig, gecentreerd. We zijn allemaal een combinatie van alle drie. Meestal komt een combinatie van twee dosha’s het meest voor, bijvoorbeeld Kapha-Pitta of Vata-Pitta. Er zijn maar weinig mensen die één dominante dosha hebben. Via deze dosha-test ontdek je welk Dosha type jij bent. Binnen Human Design heb je vijf Energy types: Manifestor, Manifesting Generator, Generator, Projector en Reflector. Via Jovian Archive of Genetic Matrix kun je gratis jouw chart online opvragen op basis van jouw geboortetdatum, tijd en plaats. Tussen de 3 Dosha’s en de 5 energy types zijn gemeenschappelijkheden aanwezig. Je kunt daarbij zowel in je Dosha’s als in je Human Design in en uit balans zijn, en de kennis uit dit artikel helpt jou om jezelf beter te leren begrijpen om in balans te blijven.

Manifesting Generator en Generator

Zij omvatten 70% van de wereldbevolking, waarbij de helft een Manifesting Generator is en de andere helft een Generator. Dit zijn de bouwers van de wereld, doordat ze een ingebouwde life Energy hebben. Ze zijn hier om te werken, en het is belangrijk dat je werk doet dat je leuk vindt. Wanneer jij een (Manifesting) Generator bent, dan kun je pas naar bed wanneer je al jouw energie van die dag hebt verbruikt. Het verschil tussen een Manifesting Generator en een Generator is dat de Manifesting Generator dingen sneller in de wereld kan zetten. Je komt sneller in actie en hebt meerdere passies die je allemaal mag volgen. De Generator bouwt juist richting mastery. Daardoor wordt de Generator vaak als een Diesel omschreven die trager op gang komt, terwijl de Manifesting Generator de Tesla is. Ze hebben wel beiden dezelfde strategie: wachten op respons. (Manifesting) Generators lijken heel erg op het Pitta Dosha. Pitta is vurig, is altijd in beweging, houdt van werken, bouwen en van uitvoeren. Als je aan dat vuur denkt, dan is dat in beweging, transformerend, dan is dit de energie van de (Manifesting) Generator die ’s ochtends energiek opstaat en denkt: wat staat er vandaag op de planning? Waarbij het vaak een Pitta-Kapha combinatie is: enerzijds het vurige van actie en anderzijds het aardse van uitvoering (Kapha). 

Manifestor

Binnen de wereldbevolking is 9% een Manifestor. Dit zijn de leiders van de wereld. Zij komen met ideeën, planten de zaadjes en mogen als enige van de types direct dit idee omzetten tot actie. Dat is waar zij heel goed in zijn. Ze krijgen dus een idee, gaan direct over tot actie, planten de zaadjes, bedenken de plannen, brengen alles in beweging, en dan laten ze het uitvoerende werk over aan de (Manifesting) Generators omdat zij hier niet voor het uitvoerende werk zijn. Manifestors mogen als enige type initiëren, maar daarbij is het wel heel belangrijk dat ze hun omgeving informeren in waar ze mee bezig zijn. Dat is hun strategie. Een Manifestor heeft een gesloten en afstotend aura. Voor de wereld om hen heen zijn zij daardoor mysterieus, omdat niet goed te vatten is wie de Manifestor is. Hun aura heeft daardoor een grote impact op hun omgeving. Echter stoot hun aura ook af, wat maakt dat ze als niet toegankelijk kunnen overkomen en in hun eigen wereld leven. Voor Manifestors is het daarom heel belangrijk om de juiste mensen en middelen aan te trekken om te doen waarvoor je hier op aarde bent. Manifestors hebben namelijk anderen nodig om hun zaadjes uit te werken en met de juiste mensen om hen heen verandert dat in goud. Manifestors zijn heel krachtig en daarom is het zo belangrijk dat ze weten waar ze aan beginnen, omdat ze zo snel manifesteren, maar het is dan belangrijk om vooraf te weten of dat ook is wat je wil manifesteren. Anders kun je in situaties terecht komen waar je niet op je plek bent. Manifestors hebben ook de Pitta energie. Deze energie is pittig, ze weten wat ze willen, en als je niet de tijd van een Manifestor eert en respecteert, en zijn of haar tijd verspilt, dan zijn zij er niet voor je. Vuur stimuleert, maar niet wanneer het een enorme brand wordt. Dus die pittige energie is voor wat en wie de Manifestors hier zijn, en zij zijn daardoor not for everybody. Manifestors vinden het ook moeilijk als anderen zeggen wat ze moeten doen, en zij mogen daarin ook hun eigen pad volgen en hoeven hier niet naar te luisteren. Zij zijn hier juist om de paden bloot te leggen, en met hun afstotende aura mogen ze de mensen laten gaan die energetisch niet met ze resoneren. 

Projector

21% van de wereldbevolking is een Projector. Projectors hebben een open aura dat gefocust en absorberend is. Zij zijn gericht op wat er in de buitenwereld gebeurt en hebben vanuit hun kennis en wijsheden snel door wat er in hun omgeving speelt. Ze zien heel duidelijk wat er moet gebeuren en kunnen als enige type als die kat in de boom het overzicht goed zien. Daarom zijn zij waardevol voor de andere types om bij hen structuur aan te brengen. In dat overzien absorberen zij letterlijk hun omgeving. Zij zijn niet hier om te bouwen, daar hebben ze niet de juiste energie voor, maar om te guiden. Projectors komen daarom ook het beste 1 op 1 tot hun recht, omdat ze dan met hun open aura de ander helemaal kunnen zien voor wie zij zijn, de ander helemaal absorberen en diep in hun ziel kijken. Projectors zien daardoor vaak bij de andere types al sneller dan zijzelf wat er speelt of wat zij nodig hebben. Ze kunnen binnen no-time het goud van de ander zien, aanraken en de ander daarin begeleiden. Daarom zijn Projectors hele goede coaches en adviseurs voor de overige typen. Hun strategie is wachten op de uitnodiging, want als ze zonder uitnodiging hun kennis en wijsheden delen, staat de ander daar niet voor open. Het is belangrijk voor ze dat ze erkend worden door middel van die uitnodiging. Projectors hebben de meer spirituele energie van Vatta. Ze komen met ideeën, zien dingen vanuit een hogere visie, zij zijn de guide. Dit zijn de mensen waar anderen naartoe gaan om gecoacht te worden. Dat is de Vatta energie. 

Reflector

Reflectors belichamen de kleinste groep van de wereld, namelijk 1%. Bij Reflectors is de hele chart wit en daarmee niet gedefinieerd. Dit houdt in dat ze wijd openstaan voor de invloed van anderen. Dat is enerzijds jouw blessing en anderzijds een learning. Vooral in hoe hiermee om te gaan. Want een Reflector reflecteert continu de ander uit zijn omgeving. Zie het als een spiegel, waarbij de ander via jou in zijn of haar spiegel kijkt. Daardoor ben je een soort kameleon, waarbij je iedere keer transformeert naar met wie jij bent. Heel belangrijk als Reflector is om daarin duidelijk voor jezelf te hebben dat wat jij de ander spiegelt, niet van jou is. Die ervaringen of emoties mag jij weer loslaten. Het is daardoor belangrijk voor een Reflector om veel alleen te zijn om zich te ontdoen van de energie van de ander. Ze hebben echt hun space nodig. Wanneer iemand in jouw omgeving bijvoorbeeld emotioneel is, neem jij dat over met jouw open centra. Jouw kracht ligt in een oordeelloos leven leiden. Niets komt bij jou van binnenuit, maar jij haalt alles uit de buitenwereld. Jij kan daardoor goed Zijn, mits je je bewust bent van de continue spiegel die je voor jouw omgeving bent en daarin onderscheid maakt wat van die ander en daarmee niet van jou is. Door jouw Zijn signaleer je wat er speelt. Mensen kunnen letterlijk aan jou aflezen wat de emoties van de omgeving zijn waarin jij je bevindt. Of op een groter niveau: wat zich afspeelt in het collectief. Voor de andere typen ben je daardoor enorm van waarde, want jij spiegelt ze letterlijk waar zij mee lopen of wat bij hen speelt. Jij bent die waardevolle reflectie partner. Jij ziet de potentie van de ander en je bent enorm empathisch. De strategie van de Reflector is dat je moet wachten op een maancyclus, waarbij het belangrijk is dat je op verschillende momenten in de maand tijdens verschillende maanstanden mag voelen hoe jij je voelt, om vanuit daar beslissingen te maken. Reflectors hebben de combinatie van Kapha en Vatta energie. Kapha is het sensitieve, empathische, dingen voor andere mensen voelen. Kapha is aarde en water, en daarmee het herstellende, aardse en aardende. Maar ook de lucht energie van Vatta, het mystieke. Niet zozeer zoals de Projector om te guiden, maar meer om te reflecteren. 

Over Aniek Gerrits en Brenda Korsten

Aniek Gerrits

Je ware zelf zijn en de laagjes afpellen die dat in de weg staan is nog nooit zo belangrijk geweest in een maatschappij die heel veel van jou vraagt en zo enorm geconditioneerd is. Dat is waarom Human Design het antwoord is op thuis komen bij jezelf. Het laat zien wie jij bent, waarom jij hier bent en hoe jouw energie werkt. Aniek Gerrits is Human Design Expert en PhD Researcher aan de Universiteit van Leuven waar ze onderzoek doet naar succesvol vrouwelijk ondernemerschap. In haar challenge, training, retreat en mastermind helpt ze ondernemers (to be) om Human Design te integreren in hun business en life. Zodat je op de best mogelijke manier gebruik gaat maken van jouw energie, de grootste joy gaat ervaren en er veel meer flow, ease en overvloed in jouw leven en business komt op een manier die bij jou past. Je stapt af van one-size-fits-all, en krijgt uniek maatwerk op basis van jouw design. Schrijf je hier in voor haar challenge, training, retreat of mastermind. 

Brenda Korsten

Jouw eigen constitutie ontdekken, helpt jou in jezelf beter te begrijpen en keuzes te maken die horen bij jou constitutie. Door jouw unieke samenstelling van de dosha’s te ontdekken ga je leren waarom sommige dingen voor jou wel en niet werken. Brenda Korsten is Ayurvedische leefstijl- en voedingscoach en helpt jouw om je vrouwelijke cyclus volledig te omarmen en deze optimaal te ondersteunen, zodat je meer balans gaat ervaren. Je ervaart meer rust, zachtheid en verlichting. In haar 1-op-1 coaching begeleidt zij jou op weg naar een fijne en pijnvrije menstruatie. Je ontdekt hoe je jezelf precies kunt geven wat je nodig hebt in iedere fase van je cyclus. 

Ook interessant...

Ayurveda tijdens de zwangerschap

Hoera je bent zwanger! Een super bijzondere tijd waarin er veel gebeurd in je lijf. Ayurveda besteedt veel tijd en aandacht aan de zorg van de vrouw en de baby tijdens de zwangerschap. In dit artikel staan tips voor tijdens de zwangerschap.